Звернення Президента Асоціації портів України «Укрпорт» до Прем’єр-Міністра України Гройсмана В. Б. стосовно фінансових планів морських торговельних портів


Шановний Володимире Борисовичу!

Асоціація портів України — «Укрпорт», звертається до Вас з цим листом стосовно ситуації, яка склалася з затвердженням фінансових планів морських торговельних портів.

Вимушені констатувати, що порушення термінів затвердження фінансових планів морських портів, які розглянуті на Урядовому комітеті не затверджені, тому просимо Вас надати доручення щодо прискорення затвердження фінансових планів портів на поточний та 2018 роки.

В умовах вкрай обмеженості ресурсів на розвиток виробництва, яке після сплати податків та дивідендів в сумі складають більше 90% прибутку, порти не в змозі використати їх на капітальні інвестиції у зв’язку з відсутністю затверджених фінансових планів.

Вказане остаточно стримує розвиток виробництва, унеможливлює оновлення основних фондів, знос яких складає по основним групам  90 і більше відсотків, не дозволяє залучати додаткові вантажопотоки, отримувати доходи та забезпечувати зростання платежів до бюджетів усіх рівнів.

Виходячи з викладеного Асоціація портів України — «Укрпорт» пропонує:

– внести зміни до встановлення обсягів чистого прибутку на рівні 250 млн. грн.. підприємствам, фінансові плани яких затверджує Кабінет Міністрів України;

– доручити органам центральної виконавчої влади затвердження фінансових планів підприємств з обсягами чистого прибутку до 250 млн. грн.., що суттєво підвищить відповідальність цих органів за стан справ в галузі;

– скасувати обмеження підприємствам можливості здійснення розвиток за рахунок капітальних інвестицій при відсутності затверджених фінансових планів (Постанова КМУ від 03.10.2016 р. № 819);

– визначити правові наслідки та відповідальність за порушення органами управління строків затвердження (погодження) фінансових планів;

– конкретизувати підстави та умови повернення органами управління проектів фінансових планів на доопрацювання;

– розглянути питання розробки та затвердження не щорічних, а трирічних фінансових планів, як головних орієнтирів розвитку підприємств.

Знаючи Вас, шановний Володимире Борисовичу, як прихильника проведення реформ в країні, просимо надати відповідні доручення щодо затвердження фінансових планів підприємств на поточний та 2018 рік у встановлений термін та прискорення розгляду та прийняття відповідних рішень з поставлених питань.

 

З повагою,

Президент Асоціації    портів України «Укрпорт»,

Народний депутат України    1994-2014 рр..                                                                              Ю. Б. Крук